Neustále zabezpečujeme priebežný monitoring aktuálnych legislatívnych úprav a ich následné zapracovanie do nami ponúkaných produktov. Nové funkcie sú tiež výsledkom poznatkov a skúseností reálneho fungovania nášho produktu pre serializáciu liekov, TRACK&TRACE, v praxi. Našim cieľom je neustále zvyšovať efektivitu a komfort práce našich zákazníkov. 

Aktualizácia funkcionality na novú verziu komunikačnej knižnice EMVO 3.0 (dokument EMVO_0122 zo 17/DEC/2018, EMVO – European Medicines Verification Organisation)

 • Nový číselník distribútorov (založenie, zmena, výmaz)
 • Rozšírenie kmeňových dát o možné priradenie distribútora ako vyhradeného a parametra „Common name“ k finálnemu produktu a krajine 
 • Rozšírená kontrola na potrebu aktualizácie kmeňových dát finálneho produktu v EMVO pri každej zmene parametra 
 • Doplnenie prenosu kmeňových dát produktu o nové údaje do EMVO
 • Rozšírenie kontroly pri operáciách registrácie nových SN (Serial Number) a zmien statusov na EMVO ohľadom nových statusov
 • Rozšírenie funkcie filtrovania údajov podľa výberových kritérií pre zasielanie SN statusov na EMVO
 • Doplnenie funkcie kontroly na overenie statusov SN evidovaných v T&T voči evidencii v EMVO


Nová funkcia hromadnej zmeny statusov 

 • Podpora statusov SN – Locked, Stolen, Free_sample Checked_out, Exported
 • Zmena statusov cez snímanie ručným skenerom Datamatrix kódov alebo kódu krabice (len v prípade implementovanej agregácie)
 • Nová funkcia hromadnej kontroly SN 


Rozšírenie funkčnosti skupinového balenia 

 • Rozšírená kontrola statusov v zabalených krabiciach 
 • Možnosť vykonávania tlače etikiet pri balení do krabice pre neserializované lieky
 • Nová funkcia pre podporu expedície – priradenie skupinových balení k jednotlivým distribútorom