V piatok (29.09.2023) sme ukončili hlavnú aktivitu projektu – Modul na overovanie daňových údajov.

S radosťou oznamujeme, že aplikácia – Over Faktura je uvoľnená do používania a už teraz si ju môžete stiahnuť do svojho Android zariadenia prostredníctvom Obchodu Play na tomto odkaze: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.oriwin.overfaktura alebo prostredníctvom QR kódu.

kod na stiahnutie aplikácie Overfaktura
QR kód na stiahnutie aplikácie

Aplikácia Over Faktura bola vytvorená pre zjednodušenie plnenia zákonnej povinnosti platcov DPH, spočívajúcej v overení registrácie účtu dodávateľa. Over faktura využíva OCR a PAY by square skenovacie moduly pre identifikáciu polí obsahujúcich IBAN účet dodávateľa alebo IČDPH. Cez OPEN API finančnej správy Slovenskej republiky si načíta daňové údaje a IBAN účet dodávateľa. Aplikácia užívateľovi poskytne informácie o tom, či je dodávateľ na zozname daňových dlžníkov a či je zadaný účet registrovaný pre podnikanie na finančnej správe Slovenskej republiky. Tieto informácie pomôžu platcom DPH zistiť, či sa pri zaplatení na účet IBAN uvedený na faktúre od dodávateľa nestanú ručiteľom za DPH plynúcu z danej faktúry.

Sme radi, že môžeme podnikateľom pomôcť a zjednodušiť im povinné overovanie údajov. Aplikácia je jednoduchá na používanie a umožňuje používateľom rýchlo a efektívne získať informácie, ktoré potrebujú.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo návrhy, neváhajte sa s nimi podeliť na e-mailovej adrese: over.faktura@oriwin.eu. Budeme radi za každú spätnú väzbu, vďaka ktorej dokážeme aplikáciu ešte zlepšiť.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk