logo opii a md esif

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike.

Oznámenie o realizácii projektu:

Názov prijímateľa: ORIWIN, s.r.o.

Názov projektu: Modul na overovanie daňových údajov

Miesto realizácie projektu: Žilina, Bratislava – mestská časť Ružinov

Nenávratný finančný príspevok: 179 042,30 €

Stručný popis projektu:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike.

Predmetom projektu je vývoj a poskytovanie služieb mobilnej aplikácie pre platformu Android, ktorá bude zjednodušovať vybrané povinné úkony v daňovej a finančnej oblasti so zameraním na zvýšenie úžitkovej hodnoty pre všetkým odberateľom (podnikateľov), ktorí sú platcami DPH a to všetko pomocou elektronických služieb a teda využívaním dát verejnej správy.

Projekt bude realizovaný v súlade s prioritami definovanými v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy a strategickými prioritami. Aplikácia bude využívať otvorené aplikačné rozhrania verejnej správy a otvorené dáta verejnej správy.

plagat over faktura

Zverejnená zmluva v CRZ: https://crz.gov.sk/zmluva/7910177/

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: www.mirri.gov.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk