Nová verzia produktu FAIN je postavená na inovatívnej platforme SAP Business Technology Platform (SAP BTP) a je pripravená na prechod do prostredia SAP S/4HANA.  Nakoľko spoločnosť SAP pred časom oznámila ukončenie podpory pre systém SAP ECC do roku 2027, je ten najvyšší čas pre technologickú zmenu a inováciu pomocou novej verziu produktu.

Platforma sa mení, funkcie ostávajú. Fixed Assets Inventory BTP (FAIN BTP) umožňuje automatizáciu evidencie a inventarizácie hmotného majetku pomocou čiarových kódov, workflow, prípadne oboch možností na platforme SAP BTP.

oriwin 129

Nová verzia prináša:

  • Riešenie podporujúce prostredie SAP ECC alebo S/4HANA vo verzii on-premise alebo cloud
  • Moderné a bezpečné používateľské rozhranie a dáta v prostredí Cloud
  • Originálne riešenie vytvorené pomocou najnovších technológii SAP podľa SAP Best practices (filozofia čistého CORE systému)
  • Vytvorenie prostredia pre ďalšie moderné a bezpečné webové alebo mobilné aplikácie podniku
  • Možnosť prepojenia na viacerá systémy SAP alebo non SAP prostredie (jedno riešenie pre skupinu firiem)
  • A veľa ďalších inovácií…

Zažite budúcnosť podnikových informačných systémov už dnes!