Možnosť rozšírenia o SAP Workflow 

Nová verzia umožňuje rozšírenie riešenia FAIN o možnosť inventarizovať aj ten majetok, ktorý nie je označený čiarovými kódmi. Spracovanie inventúrnych dát počas inventarizácie takéhoto majetku prebieha novým spôsobom cez SAP Workflow, prípadne cez Intranet. Týmto rozšírením je možné do procesu inventarizácie zapojiť všetkých zamestnancov spoločnosti a skontrolovať celý majetok v priebehu krátkeho času. Nakoľko dáta z inventarizácie sú navzájom prepojené, zákazník má v každom okamihu dostupné priebežné výsledky inventarizácie za všetky skupiny majetkov na jednom mieste. 

Možnosť bezdrôtovej komunikácie s IS SAP 

Prenos dát medzi mobilným terminálom a IS SAP je realizovaný bezdrôtovo, tzn. cez WiFi alebo GSM sieť prostredníctvom protokolu OData. Zároveň zostáva zachovaná aj pôvodná funkcia prenosu dát cez USB kábel fyzickým prepojením PC a terminálu. 

Aktualizácia majetku online priamo v IS SAP

Správcovia majetku môžu využívať okamžitú kontrolu, či aktualizáciu majetku v online režime priamo v IS SAP. Fyzickú kontrolu majetku a následný zápis vykonaných zmien priamo do karty majetku môžete vykonávať okamžite, bez potreby predchádzajúcej prípravy dát v IS SAP. 

Rozšírenie funkcionality RFID pre Android 

V novej verzii sú pridané funkcie hromadného načítania majetkov cez RFID tagy pre inventarizáciu, kópia RFID etikety (napr. z papierovej RFID etikety na RFID tag), či zápis údajov vybraného majetku na novú RFID tag.

nova verzia produktu fain

Ďalšie nové funkcionality

  • Rozšírené zobrazenie o štatistike inventarizovaných majetkov pri výbere miestností.
  • Záloha a obnova dát na SD kartu, automatická detekcia SD karty.
  • Rozšírené vyhľadávanie majetku podľa spôsobu potvrdenia.
  • Zoznam aktuálne registrovaných zariadení.
  • Automatická zmena miestnosti v zoznamu majetkov po naskenovaní etikety miestnosti.
  • Rozšírenie parametrov pre customizáciu riešenia.
  • Nové možnosti vývesky.