Toto označenie znamená pre našich zákazníkov a partnerov, že FAIN bol úspešne testovaný – potvrdzuje jeho výkon a funkčnosť s vybranými zariadeniami Zebra. Viac informácií o našom produkte nájdete tu

Validovaný program spoločnosti Zebra Technologies umožňuje oprávneným partnerom otestovať interoperabilitu svojich softvérových riešení s vybranými mobilnými zariadeniami, skenermi, tlačiarňami, čítačkami RFID, platobnými systémami, bezdrôtovou infraštruktúrou a softvérovými produktmi pre správu mobility, splniť špecifické potreby používateľov aplikácií a znížiť ich riziko a čas nasadenia pre používateľa.

V úzkej spolupráci s inžinierskymi tímami spoločnosti Zebra spoločnosť ORIWIN testovala interoperabilitu svojho produktu FAIN s vybranými produktmi vrátane TC20, TC25, TC51, TC52, TC56, TC57.