Spoločnosť ORIWIN, s.r.o. dnes oznámila, že jej riešenie Advanced Monitoring Solution pre SAP Cloud Platform je teraz k dispozícii pre online nákup v SAP® App Store, digitálnom trhovisku pre ponuky partnerov SAP. Riešenie je postavené na cloudovej platforme SAP a zákazníkom poskytuje zrýchlené riešenie problémov a znižovanie prevádzkových nákladov.

Monitorovanie systémov pomáha urýchliť proces riešenia problémov, ktoré vznikajú pri výmene údajov medzi systémami. Vďaka tomu je výmena údajov medzi systémami prerušená na minimum, pretože SAP Cloud Platform Integration Suite dokáže rýchlo analyzovať problémy pomocou informácií priamo od pracovníkov zodpovedných za procesy. Poskytnutím pokročilých nástrojov na sledovanie a sledovanie príčin problémov s integráciou je možné zjednodušiť operačné integračné procesy. Týmto spôsobom je možné znížiť prevádzkové náklady znížením počtu zdrojov potrebných na identifikáciu príčin problému a nájdenie konečného riešenia.

Riešenie Advanced Monitoring pre cloudovú platformu SAP poskytuje nasledujúce funkcie:

• Rozšírenie štandardných nástrojov SAP CPI

Dopĺňa štandardné monitorovacie nástroje SAP CPI o rozšírenú funkcionalitu, na ktorú si používateľ zvykol pri on-premise riešeniach. Hlavnou výhodou je schopnosť vyhľadávať a filtrovať správy na základe ich atribútov, vrátane ich samotného obsahu. Táto funkcia mimoriadne urýchli váš proces riešenia chýb.Aby ste mohli vyhľadávať v správach podľa obsahu, je potrebné upraviť aktuálny iFlow, ktorý vám môžu naši experti prispôsobiť na mieru alebo to môže urobiť samotný zákazník podľa dodaných šablón a dokumentácie.

• Možnosti personifikácie

Každý správca má možnosť uložiť si najpoužívanejšie kritériá výberu ako svoj vlastný variant. Uložené varianty sú k dispozícii na okamžité vykonanie pri vstupe do aplikácie.

• Prístup k obsahu správ

ORIWIN Advanced Monitoring pre SAP CPI poskytuje možnosť zobraziť náhľad správy priamo zo zobrazeného zoznamu správ. Obsah správy alebo jej prílohy je možné zobraziť alebo stiahnuť do lokálneho systému na účely možnej analýzy presnosti prenesených údajov.

• Mobilný klient

Aby boli flexibilní pri riešení problémov, môžu správcovia tiež monitorovať a analyzovať prenos SAP CPI prostredníctvom mobilného klienta FIORI. Mobilný klient poskytuje responzívny dizajn, takže ho možno prevádzkovať na tablete alebo mobilnom telefóne.

V SAP App Store môžu podniky objaviť približne 1 600 inovatívnych partnerských riešení, ktoré sa integrujú a rozširujú riešenia SAP. Zákazníci tam môžu nájsť partnerské aplikácie overené systémom SAP, ktoré potrebujú na rozvoj svojho podnikania. A za každý nákup uskutočnený v aplikácii SAP App Store spoločnosť SAP zasadí strom. Vyhľadajte, vyskúšajte a kúpte digitálne partnerské riešenia SAP na store.sap.com.

ORIWIN, s.r.o. je partnerom programu SAP PartnerEdge®. Je oprávnená vytvárať, prezentovať a predávať softvérové aplikácie na SAP Cloud Platform, čo je špičková ponuka platformy ako služby od spoločnosti SAP. Program SAP PartnerEdge poskytuje nástroje, výhody a podporu na uľahčenie vytvárania vysokokvalitných aplikácií zameraných na konkrétne obchodné potreby – rýchlo a nákladovo efektívne. Program poskytuje prístup ku všetkým relevantným technológiám SAP v jednom jednoduchom rámci na základe jedinej globálnej zmluvy.

O spoločnosti

ORIWIN je spoločnosť, ktorá ponúka rekonštrukciu, architektúru a podporu podnikových a manažérskych informačných systémov. Sme nielen dodávateľom informačných technológií a služieb, ale predovšetkým partnerom, ktorý prináša inovatívne riešenia s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu a rýchlu návratnosť investície.

# # #

Akékoľvek vyhlásenia v tomto vydaní, ktoré nie sú historickými faktami, sú výhľadové vyhlásenia definované v americkom zákone o reforme sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Všetky výhľadové vyhlásenia podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré sú opísané v správach spoločnosti SAP týkajúcich sa U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC) vrátane jej najnovšej výročnej správy na formulári 20-F, ktorá by mohla spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od očakávaní. Spoločnosť SAP varuje čitateľov, aby sa zbytočne nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré spoločnosť SAP nie je povinná aktualizovať a ktoré hovoria iba k ich dátumom.

SAP a ďalšie produkty a služby SAP uvedené v tomto dokumente, ako aj ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a oznámenia o ochranných známkach nájdete na https://www.sap.com/copyright. Všetky ostatné uvedené názvy produktov a služieb sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Pre viac informácií, iba tlač: info@oriwin.eu