Na tomto 60-minútovom webinári vám poskytneme prehľad riešenia FAIN pre systém SAP na inventarizáciu a evidenciu majetku ako aj nové nástroje pre správu nehnuteľností.


V tejto, v súčasnosti tak aktuálnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, existuje veľa zmien a nových funkcionalít, ktoré vám prostredníctvom tohto webinára chceme priblížiť. Nenechajte si ujsť šancu dozvedieť sa viac o našich skúsenostiach v riešeniach pre lepšiu a jednoduchšiu evidenciu majetku.

Prehľad

Názov: Prehľadná evidencia a inventarizácia majetku v systéme SAP

Trvanie: 60 minút

Pre koho je webinár určený: vedúci správy majetku, Head of Financial Service Center, správca aplikácií, správca IT, oddelenie prevádzky, odbor hospodárskej správy

Prezentácia: v slovenskom jazyku

Registrácia: zdarma

Dozviete sa:

  • Ako sa zbaviť papierovej evidencie
  • Ako automatizovať celý proces evidencie, kontroly a inventarizácie majetku v systéme SAP
  • Ako si kvalitne a trvalo označiť majetok a miestnosti
  • Ako pri inventúre využívať moderné technológie, spresniť evidenciu majetku a znížiť riziko chybovosti zapríčinené ľudským faktorom
  • Ako predísť strate a zámene majetku
  • Nové funkcionality verzie 6.5 (online, fotky)
  • Zapojenie všetkých zamestnancov do inventúry a tým jej významné skrátenie, za pomoci využitia SAP Workflow


Bonus: Ako vylepšiť vaše aktivity v oblasti správy nehnuteľností