Minulý rok sme zakončovali webinárom, ktorý sme organizovali spolu so spoločnosťou SAP. Webinár sa venoval predovšetkým téme SAP Business Technology Platform a možnostiam, ktoré pre používateľov prináša.


banner pre webinár SAP BTP Showdown

Našou hlavnou témou boli Best Practices pre SAP BTP. Pomocou príkladov z praxe sme ukázali účastníkom webinára, ako efektívne využiť cloudové produkty od spoločnosti SAP pre moderné a bezpečné podnikové systémy.

Viac sme sa venovali produktom SAP Integration Suite, ktorá je základom pre automatizované a bezpečné prepojenie SAP aplikácií s ostatným svetom, SAP Work Zone a nášmu vlastnému cloudovému riešeniu na automatizovanú inventarizáciu majetku – FAIN BTP. V zázname sa dozviete aj to, prečo začať s touto technológiou hneď a ako vám pomôže pri prechode na SAP S/4HANA. Záver prezentácie bol venovaný Open Talk-u, kde sa mohli účastníci webinára pýtať otázky našich expertov ohľadom SAP BTP.


Nestihli ste webinár?