GS1 má zastúpenie lokálnych členských organizácií v 116 krajinách s viac ako dvomi miliónmi užívateľských spoločností a 6 miliárd transakcií každý deň.


Pomáha zabezpečiť, aby na celom svete existoval spoločný jazyk podnikania.


So spoločnosťou spolupracujeme už niekoľko rokov a konečne sme spoluprácu povýšili na certifikované partnerstvo. Ako certifikovaní partner sa zaväzujeme spĺňať vysoké nároky na odbornosť, garantujeme svojim zákazníkom správnu a úplnú implementáciu GS1 štandardov a sme nositeľom inovácií pri zachovaní vysokej miery integrity a zodpovednosti.
Pri tejto príležitosti sme zodpovedali niekoľko otázok o histórii a budúcnosti našej spolupráce s GS1 Slovakia.


Pre Vašich zákazníkov nie ste len dodávateľom informačných technológií a služieb, ale predovšetkým partnerom. O ktoré produkty a riešenia z Vášho portfólia je v súčasnosti najväčší záujem?
Ponúkame systémy do rôznych sfér podnikania, či už sa jedná o logistiku, obchod alebo pre výrobu. Každé odvetvie má svojho favorita, ale celkovo zaznamenávame najvyšší záujem o systém FAIN, ktorý slúži na evidenciu a inventarizáciu majetku, Mobile Warehouse Management pre riadenie materiálových tokov a Track&Trace, ktorý využívajú zákazníci farmaceutického priemyslu na označovanie a verifikáciu liekov pomocou GS1 DataMatrix kódov.


Vaše riešenia sú vhodné pre spoločnosti všetkých veľkostí v každom odvetví. Ako sami uvádzate, veľkosť projektu nerozhoduje, dôležitá je vysoká kvalita poskytovaných služieb. S akými najvýznamnejšími klientmi ste spolupracovali?
V prvom rade treba dodať, že každý zákazník je pre nás významný. Ale môžeme sa pochváliť spoluprácou so spoločnosťami, ako napríklad Západoslovenská distribučná, Kia Slovakia, Česká pošta, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a mnohými ďalšími.


Je partnerský program GS1 Slovakia Vaša prvá spolupráca so združením?
Nie, so združením spolupracujeme už od roku 2005. Spoluprácu s GS1 Slovakia využívame hlavne pri validácii kódov používaných v systémoch našich zákazníkov, okrem toho sme sa podieľali aj na budovaní prvého GS1 Laboratória, preto sme sa rozhodli spoluprácu povýšiť až na stupeň partnerstva.


Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s GS1 Slovakia na úrovni certifikovaného partnerstva?
Bola to jasná voľba, keďže chceme svojim zákazníkom pomáhať pri nasadzovaní štandardov. S GS1 Slovakia sme už spolupracovali pri kódoch GS1 DataMatrix pre riešenie Track&Trace. Vytlačené GS1 DataMatrix kódy pomocou riešenia Track&Trace boli validované spoločnosťou GS1 Slovakia a dnes sa využívajú pri každodennej kontrole liekov našich zákazníkov, ktorú vykonávajú lekárne v celej Európe skenovaním dát každého vydaného lieku na predpis. Bol to teda ďalší prirodzený krok v našej spolupráci.


Aké sú Vaše krátkodobé plány v spolupráci s GS1 Slovakia?
Ako aj ostatní certifikovaní partneri, chceme budovať povedomie o GS1 štandardov, či už prostredníctvom webinárov alebo na rôznych konferenciách, ktorých sa zúčastňujeme. Okrem toho chceme ďalej pomáhať zákazníkom pri využívaní a zavádzaní štandardov a pokiaľ sa bude dať, aj ukázať praktické využitie štandardov v modernizovanom Centre pre vzdelávanie a inovácie GS1 Slovakia v Žiline.


Odporučili by ste partnerský program aj iným spoločnostiam?
Áno, jedine štandardizácia je jeden z prvých krokov, aby došlo ďalšiemu hromadnému rozširovaniu automatizácie a to nie len vo veľkých podnikoch, ale aj pre malé firmy a bežných spotrebiteľov.

Viac informácií o GS1 Slovakia: www.gs1sk.org