Na kvalite, spoľahlivosti a bezpečnosti našich riešení si dávame záležať. Preto sme opäť získali certifikáciu ISO, konkrétne ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Okrem toho máme stále platný certifikát ISO 27001 pre riadenie rizík informačnej bezpečnosti.

iso certifikaty
  • ISO 45001 – medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 9001 – systém manažérstva kvality, preukazovania riadenia kvality výroby a poskytovaných služieb
  • ISO 14001 – je zárukou, že spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia

Môžete sa teda na nás opäť spoľahnúť, že pre pri dodávke našich služieb a riešení bude zabezpečená ich kvalita a bezpečnosť a to s minimálnou záťažou pre životné prostredie. Spoločnosti, ktoré majú ISO certifikáciu, získavajú aj ďalšie výhody, ako napríklad spoľahlivosť, zlepšenie výkonnosti, lepšia kvalita, zníženie rizika, udržateľnosť a inovácie.