Track & Trace

Vlastné riešenie spoločnosti ORIWIN vytvorené na mieru farmaceutickým spoločnostiam. Riešenie spĺňa najnovšie nariadenia komisie Európskej únie, ktorá ustanovuje pravidlá týkajúce sa bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov určených pre humánne použitie. Výhody riešenia už využívajú viaceré domáce i zahraničné farmaceutické spoločnosti.

Vlastnosti riešenia

 • Evidencia výroby liekov
 • Zabezpečenie
 • Rýchla implementácia
 • Spĺňa nariadenia EÚ
 • Možnosť rozšírenia funkcionality
 • Integrácia na EMVO

system Track and Trace od ORIWIN

Označovanie, verifikácia, vysledovanie

T&T je riešenie, ktoré svojou funkcionalitou, bezpečnosťou a výkonnosťou umožní v plnej miere označovať a verifikovať balenia liekov na strane výrobcu, ako aj následne ich kontrolovať a jednoznačne vysledovať ich pôvod (trasu v reťazci) pre distribútora, resp. konečného užívateľa (pacienta).

Komplexné riešenie

Komplexne zastrešujeme všetky úrovne, t.j. od dodávky a integrácie HW a SW do existujúcich liniek zákazníka, až po komunikáciu s MAH (Market Authorisation Holder a  EÚ hub (EMVO).

Neustála aktualizácia riešenia

Neustále zabezpečujeme priebežný monitoring aktuálnych legislatívnych úprav a ich následné zapracovanie do nami ponúkaných produktov. Nové funkcie sú tiež výsledkom poznatkov a skúseností reálneho fungovania nášho produktu pre serializáciu liekov, Track&Trace, v praxi. Našim cieľom je neustále zvyšovať efektivitu a komfort práce našich zákazníkov.

Všetky funkcie

 • Serial Number Management
 • Centrálny Rreporting
 • Pripojenie na podnikový informačný systém
 • Komunikácia s MAH
 • Archivácia dát
 • Centálny EPCIS* repozitár
 • Pripojenie na baliace linky
 • Pripojenie na skladový systém
 • Komunikácia s EMVO (EÚ hub)