SAP Solution Manager

SAP Solution Manager je platforma na správu životného cyklu aplikácií, ktorá sa používa na implementáciu, údržbu a integráciu systémov SAP, na riešenie problémov a na zabezpečenie bezpečného, čistého a plynulého chodu.

Vlastnosti riešenia

  • SAP Riešenie
  • Cloud Riešenie

Sap Solution Manager

Správa životného cyklu

SAP Solution Manager je miesto na centrálnu správu životného cyklu SAP systémov a riešení prevádzkovaných lokálne, alebo v Cloude. Zrýchľuje inovácie, riadi životné cykly aplikácií, a riadi riešenia end-to-end, na jednej integrovanej biznis a IT platforme.

Change Management

Dokumentujte a kontrolujte proces schvaľovania zmien, ktoré je nevyhnutné vykonať vo vašom systéme. Riešenie problémov je jednoduchšie vďaka histórií zmien. Administrátor tak ľahšie odhalí, kde nastala chyba.

Znížte riziko aj náklady

Zjednodušte implementáciu, prevádzku, monitorovanie a podporu podnikových riešení vďaka štandardným metódam a súborom funkcií. Vďaka funkciám a metódam SAP Solution Manager dokážete znížiť celkové náklady na vlastníctvo, minimalizujete riziko a zvýšite spoľahlivosť riešení.

Všetky funkcie

  • Správa licencií SAP software a riadenie aktualizácií
  • Pravidelný high level reporting – SAP Early Watch Alert
  • Change Request ManagemetService Desk zameraný na koncových používateľov
  • Prístup a centrálnu platformu pre vzdialenú podporu od SAP Global Services
  • Centrálny monitoring a alerting stavu SAP systémov