SAP Netweaver Process Integration

SAP NetWeaver Process Integration resp. SAP Process Orchestration je softvér určený na zjednodušenie komunikácie medzi interným softvérom, systémami spoločnosti a systémami externých strán. SAP PI/PO sprostredkúva komunikáciu medzi subjektmi s rôznymi požiadavkami na konektivitu, formát a protokoly. Naši špecialisti majú dlhoročné praktické skúsenosti s platformou PI/PO a preto sa môžeme pochváliť aj úspešnou implementáciou najväčších a najkomplexnejších integrácií na platforme SAP v našom regióne.

SAP Netweaver Process Integration

Vlastnosti riešenia

 • Integrácia systémov
 • On-premise nasadenie
 • Vysoká bezpečnosť
 • Spoľahlivosť riešenia
 • Robustné riešenie pre najnáročnejších klientov
 • SAP Riešenie
 • Vysoká robustnosť

Spájajte aplikácie a procesy

Účelom SAP NetWeaver PI/PO je spájať medzi sebou aplikácie a procesy. Problémom však je, že takmer každá aplikácia má svoj vlastný formát dát. Takže SAP NetWeaver PI/PO musí fungovať aj ako prekladač, ktorý je špecializovaný na konverziu formátov medzi jednotlivými aplikáciami.

Zvýšená produktivita podniku

Namiesto toho, aby museli duplikovať údaje z jedného miesta na druhé a čakať na informácie od iných oddelení, môžu teraz zamestnanci tráviť viac času kľúčovými úlohami, ktoré pomôžu rastu podniku. Systémová integrácia vedie k lepšiemu rozhodovaniu na rôznych úrovniach, čo často vedie k zrýchleniu rastu podniku.

Zníženie nákladov

Keďže naše riešenia umožňujú opakované použitie existujúcich IT komponentov, znižujú náklady na integráciu.

Všetky funkcie

 • Stratégia a pravidlá integrácie
 • Implementácia rozhraní
 • Prepojenie systémov pomocou komunikačných protokolov
 • Expertné služby
 • Analýza a návrh riešenia
 • Zabezpečenie komunikácie s rôznymi požiadavkami
 • Centralizované monitorovanie na základe SAP Solution Manager