Mobile Warehouse Management

Na základe dlhoročných skúseností s mobilnými riešeniami na platforme systému SAP, spoločnosť ORIWIN vyvinula riešenia, ktoré umožňujú identifikovať materiály a riadiť materiálové toky využitím najnovších technológií v systémoch SAP ERP alebo SAP S/4HANA.

Vlastnosti riešenia

  • Riadenie materiálových tokov materiálu
  • SAP Riešenie
  • Kvalitné označovanie
  • Rýchla implementácia
  • Mobilné riešenie

Automatický koncept IT systému

Automatizovaný zber dát

Pri manipulácii s materiálom pracovníci v skladoch snímajú alebo zadávajú údaje pomocou prenosných mobilných terminálov . Všetky úkonypotrebné pre zaznamena transakcií v systéme SAP sa vykonávajú automaticky. Takto sa zjednodušuje zber dát pre informačný systém a preto je možné vykonávaťriadenie a monitorovanie materiálových tokov v podniku v reálnom čase.

Rozšírenie funkcionality skladového hospodárstva od SAP

Naše riešenia úzko nadväzujú na štandardnú funkcionalitu skladového hospodárstva systému SAP a zároveň podporujú všetky základné skladové operácie materiálového hospodárstva. Riešenie je plne integrované do modulov systému SAP WM a SAP MM.

Predpripravené operácie

Naše riešenia pre mobilné sklady a expedíciu obsahujú predpripravené mobilné operácie. Sú navrhnuté tak, aby bolo možné vybudovať flexibilný, ale robustný systém, ktorý bude možné ďalej rozširovať a prispôsobovať podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

Všetky funkcie

  • Možnosť spätnej dosledovateľnosti výrobkov — traceability
  • Podpora rôznych typov mobilných terminálov
  • Využívanie 1D/2D čiarových kódov
  • Využitie technológií SAPUI5 a protokol OData