IT Architektúra

Správne aplikovaná IT architektúra poskytuje spôsob, ako napredovať rýchlejšie ako konkurencia. Pomáhame transformovať IT na skutočného podporovateľa biznis stratégie. Prepájame biznis požiadavky s najvhodnejšou ponukou IT riešení, ktoré potom poskytuje väčšiu flexibilitu pre biznis a aj samotné IT.

Vlastnosti riešenia

  • Riešenie na mieru
  • Expertné služby
  • Riešenie na mieru
modelovanie procesov

Modelovanie podnikových procesov

V prípade, že vytvárate niečo nové, napr. novú prevádzku, novú výrobu, novú organizačnú štruktúru, novú agendu, navrhneme vám počítačové aplikácie, systémy a technické prostriedky, ktoré vám poskytnú požadované informácie.

Návrh nových počítačových aplikácií a systémov pre podporu podnikových procesov

V prípade, že potrebujete dostať nové informácie z vášho počítačového systému, vytvoríme vám z vášho starého systému pomocou našich aplikácií prostredie, ktoré vám želané informácie skutočne poskytne.

Realizácia a podpora pri prevádzke navrhnutého riešenia

Okrem analýzy, modelovania a programovania aplikácií vám daný počítačový systém zabezpečíme aj po technickej a realizačnej stránke. Spoločnosť ORIWIN dané procesy nielen navrhne, ale aj zrealizuje a zavedie do praxe. K tomu vám vieme, samozrejme, zabezpečiť aj podporu a servis počas celej životnosti systému.

Všetky funkcie

  • Analýza a návrh IT architektúry
  • Riadenie zmeny
  • Podpora
  • Dohľad nad implementáciou
  • Zabezpečenie komponentov riešenia