Inventarizácia majetku – FAIN

FAIN (Fixed Assets Inventory) je určený pre všetkých zákazníkov systému SAP ERP, ktorí používajú modul FI-AA alebo RE-FX pre evidenciu majetku a nehnuteľností. Riešenie je postavené na inovatívnej SAP Business Technology Platform a je pripravená na prechod do prostredia SAP S/4HANA. FAIN rozširuje štandardnú funkcionalitu systému SAP, podporuje označovanie a automatizuje proces inventarizácie majetku.

Vlastnosti riešenia

 • Inventarizácia majetku
 • Validované riešenie spoločnosťou ZEBRA
 • Urýchlenie inventarizácie
 • SAP Riešenie
 • Cloudové riešenie
 • Kontrola majetku
 • Zníženie chybovosti
 • Využitie čiarových kódov alebo RFID
 • Mobilné riešenie
Automatický koncept IT systému

Jednoduchšia evidencia majetku

FAIN uľahčí evidenciu a inventarizáciu majetku v systéme SAP ERP. Vo veľkej miere zníži riziko chybovosti zapríčinené ľudským faktorom pri evidencii majetku bez nutnosti akejkoľvek papierovej evidencie. Zber inventúrnych dát je vyriešený pomocou mobilných terminálov vybavených snímačom čiarových kódov alebo RFID (demo FAIN).

Možnosť bezdrôtovej komunikácie s IS SAP

Prenos dát medzi mobilným terminálom a IS SAP je realizovaný bezdrôtovo, tzn. cez WiFi alebo GSM sieť prostredníctvom protokolu OData. Zároveň zostáva zachovaná aj pôvodná funkcia prenosu dát cez USB kábel fyzickým prepojením PC a terminálu.

Aktualizácia majetku online priamo v IS SAP

Správcovia majetku môžu využívať okamžitú kontrolu, či aktualizáciu majetku v online režime priamo v IS SAP. Fyzickú kontrolu majetku a následný zápis vykonaných zmien priamo do karty majetku môžete vykonávať okamžite, bez potreby predchádzajúcej prípravy dát v IS SAP.

Všetky funkcie

 • Rozširuje funkcionalitu modulu FI-AA alebo RE-FX
 • Využívanie SAP GUI rozhranie
 • Tlač etikiet majetku a miestností
 • Intuitívne ovládanie (Finger-Touch)