Inštalácie SAP Produktov

ORIWIN dodáva široké spektrum služieb spojené s návrhom a realizáciou technického prostredia informačných systémov SAP. Naši špecialisti majú dlhoročné praktické skúsenosti s platformou SAP na implementáciách a prevádzke veľkého rozsahu.

sap netweaver

Vlastnosti riešenia

  • Komplexné služby
  • SAP Riešenie

Návrh technickej architektúry

Naše služby obsahujú návrh celkovej technickej architektúry, návrh bezpečnosti a pravidiel prevádzky.

Inštalácia

Inštalácia prostredia informačných systémov je zabezpečená na platformách najväčších technologických partnerov spoločnosti SAP, akými sú HP, IBM, Oracle, SYBASE či Microsoft.

Podpora

Ponúkame taktiež služby správy SAP systémov a podporu zákazníkom pri vzdelávaní technického personálu. Kladieme mimoriadny dôraz na úzku spoluprácu s technickým tímom zákazníka tak, aby bol zabezpečený maximálny prenos vedomostí do podnikového prostredia.

Všetky funkcie

  • Inštalácia systémov SAP
  • Prevádzková podpora
  • Prispôsobená funkcionalita
  • Rozvoj systémov SAP
  • Podpora softvérového produktu
  • Expertné služby