V decembri zorganizoval ORIWIN v spolupráci s dlhoročným spoľahlivým partnerom Vysokým učením technickým v Brně, seminár s názvom „Ľahká a prehľadná evidencia a inventarizácia majetku s využitím najnovšej technológie SAP UI5“.

Účastníci seminára, konajúceho sa v priestoroch Štukového sálu, rektorátu VUT mali možnosť:

  • oboznámiť sa s novou verziou produktu FAIN využívajúcou najnovšiu technológiu SAP UI5, jej funkcionalitami a prínosmi,
  • vypočuť si referencie zákazníkov, ktorí už FAIN implementovali,
  • zdieľať navzájom skúsenosti so spôsobmi evidencie a inventarizácie majetku
  • a priamo na mieste si odskúšať produkt FAIN na najnovších zariadeniach s OS Android (termináloch, smartfónoch, prípadne tabletoch).
oriwin seminar fain
oriwin seminar fain

FAIN uľahčuje evidenciu a inventarizáciu majetku v systéme SAP ERP (Modul FI-AA alebo RE-FX). Vo veľkej miere znižuje riziko chybovosti zapríčinené ľudským faktorom pri evidencii majetku bez nutnosti akejkoľvek papierovej evidencie. Zber inventúrnych dát je vyriešený pomocou mobilných terminálov alebo smart zariadení (smartfónov a tabletov) vybavených snímačom QR kódov, čiarových kódov alebo RFID. Naše aplikácie dokážu maximálne využiť natívne funkcie zariadení ako je kalendár, telefón, fotoaparát, email, GPS, mapy, QR Code, Bar Code, RFID atď, teda všetky moderné funkcie, ktoré sú dnes už úplne bežné pre mobilné aplikácie.