Rekonštrukcia IT

Rekonštrukcia IT

Odstraňovanie "bielych miest" v podnikových počítačových systémoch

O čo vlastne ide?

Aj keď máte dáta, neznamená to, že máte informácie!!!

Ako to myslíme?

Vo vašich počítačových systémoch síce máte dáta, no buď nie sú spracované do informácií, alebo aj keď sú, tak tieto informácie nie sú navzájom prepojené, tzn. nie sú využité. Pomocou našich aplikácii, ktoré vám vieme nastaviť alebo naprogramovať na mieru, vám dané informácie vytvoríme (z vašich dát), alebo ak to bude potrebné, tak ich vhodne prepojíme.

Automatizovanie ručných vstupov

Ako to myslíme?

Vo vašej výrobe alebo administratíve je všetko automatizované. Napriek tomu sú určité činnosti, ktoré sa zbytočne a neefektívne robia dodnes RUČNE, čiže sa manuálne zapisujú na papier a potom sa prepisujú do počítačov. Paradoxne sa týmto úplne zbytočne zdržujú a komplikujú práve tie procesy, ktoré už máte automatizované.

Pomocou našich aplikácií vám môžeme túto „ručnú“ prácu do veľkej miery zautomatizovať.

Optimalizácia a vyladenie (tuning) už existujúcich IT systémov

Ako to myslíme?

Pri určitých pracovných postupoch používate viacero programov. Musíte ich otvoriť a často prepisovať alebo kopírovať dáta z jednej obrazovky do druhej.  Vieme tieto postupy zautomatizovať a odbremeniť vás od netvorivej práce.

Možno vám niektoré postupy nejdú úplne „hladko“, možno niektoré musíte robiť navyše a zdržujú vás ... Po optimalizácii a vyladení vám môže všetko fungovať ako má.

Snaha o celkové zníženie výdajov na prevádzku systémov

Ako to myslíme?

Pokiaľ vlastníte vo svojom podniku počítačový systém, my sa ho snažíme v plnej miere využiť alebo modifikovať tak, aby robil to, čo od neho očakávate.

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia