Riešenie Track & Trace

5 track trace tech

 

Na základe vydaného nariadenia komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie, vyvinula spoločnosť ORIWIN riešenie aplikovateľné pre náročných zákazníkov farmaceutického priemyslu.

Farmaceutickým spoločnostiam ponúkame riešenie, ktoré svojou funkcionalitou, bezpečnosťou a výkonnosťou umožní v plnej miere označovať a verifikovať balenia liekov na strane výrobcu, ako aj následne ich kontrolovať a jednoznačne vysledovať ich pôvod (trasu v reťazci) pre distribútora, resp. konečného užívateľa (pacienta).

Komplexne zastrešujeme všetky úrovne t.j. od dodávky a integrácie HW a SW do existujúcich liniek zákazníka, až po komunikáciu s MAH (Market Authorisation Holder), resp. EÚ hub nezávisle od ERP zákazníka (aplikovateľné riešenie pre SAPových a neSAPových užívateľov). 

Hlavné benefity nášho riešenia:

  • otvorenosť, modulárnosť, flexibilita
  • nezávislosť na existujúcej technológii balenia v podniku
  • možnosť spätnej dosledovateľnosti výrobkov — traceability
  • možnosť ďalšieho rozširovania funkcionality
  • rýchla implementácia systému
  • minimálne nároky na prevádzku a údržbu systému
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia