Sap solution manager

oriwin SAP Solution Manager

Nepretržité poskytovanie IT služieb kladie enormné nároky na vysokú dostupnosť informačných systémov. Vysoká dostupnosť sa nedá dosiahnuť bez sofistikovaných nástrojov pre monitoring a správu systémov. Pre podporu prevádzky a správu systémov poskytujeme nástroje a služby na monitoring behu systému, Early Watch Alerting a systém pre Support Desk. Riešenia pre správu a monitoring sú vybudované na technológii SAP Solution Manager, ktorý je súčasťou každého SAP aplikačného balíka.

SAP Solution Manager (SAP SM) je systém pre centralizovanú správu aplikácií a riešení. Poskytuje optimalizáciu prevádzky SAP systémov a umožňuje z nich vyťažiť maximum ich potenciálu. SAP SM obsahuje nástroje pre:

  • správu licencií SAP software a riadenie aktualizácií (patche, support packages)
  • efektívne riadenie projektov a centralizovanú administráciu implementácie všetkých komponentov SAP systémov; k dispozícii sú sady šablón a nástrojov pre definíciu projektu, business blueprint, konfiguráciu systémov, testy, školenia a prevádzku
  • prístup a centrálnu platformu pre vzdialenú podporu od SAP Global Services (riešenie OSS hlásení, go-live check, on demand optimalizácia)
  • pravidelný high level reporting stavu SAP systémov (v MS Word) – SAP Early Watch Alert (SAP EWA)
  • centrálny monitoring a alerting stavu SAP systémov
  • Change Request Managemet
  • Service Desk – zameraný na koncových používateľov

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia