Sap business process management (BPM)

Sap business process management (BPM)

BPM je manažérska disciplína, ktorá pomáha podnikom a organizáciám štandardizovať a neustále optimalizovať prevádzkové procesy, ktoré majú najväčší vplyv na dosiahnutie firemných cieľov. SAP NetWeaver Business Process Management (SAP NetWeaver BPM) je technológia poskytujúca IT odborníkom nástroje pre vytvorenie modelu procesov a ich nasadenie priamo pomocou tohto spustiteľného modelu. Proces môže obsahovať ľudské a systémové úlohy (ako napr. pracovný postup) alebo prechádzať naprieč rôznymi podnikovými aplikáciami.

SAP NetWeaver BPM je súčasťou balíka riešení SAP NetWeaver Process Orchestration, ktorý kombinuje SAP NetWeaver BPM, SAP NetWeaver BRM (Business Rules Mangement) a SAP NetWeaver PI (Process Integrations) do jediného integrovaného riešenia.

SAP NetWeaver BPM spája funkcionality pre riadenie podnikových procesov a pre servisne orientovanú architektúru. Je tak komplexnou a úplne integrovanou sadou nástrojov pre automatizáciu a riadenie procesov. Táto sada nástrojov je to jediné, čo budete potrebovať pre svoje projekty na zlepšovanie procesov. SAP NetWeaver BPM umožňuje sledovať, ako prebiehajú procesy naprieč celým vašim podnikom. SAP NetWeaver BPM poskytuje nástroje pre sledovanie aktivít procesov v reálnom čase. Systém výstrah a statusov vás upozorní na potenciálne problémy a môžete okamžite identifikovať príčinu problému. 

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia