Advanced Monitoring for SAP Cloud Platform Integration

SAP AppCenter Badge R neg

AM CPI

Vlastnosti

Rozšírenie štandardných nástrojov SAP CPI

Dopĺňa štandardné monitorovacie nástroje SAP CPI o rozšírenú funkcionalitu, na ktorú si používateľ zvykol pri on-premise riešeniach. Hlavnou výhodou je schopnosť vyhľadávať a filtrovať správy na základe ich atribútov, vrátane ich samotného obsahu. Táto funkcia mimoriadne urýchli váš proces riešenia chýb. Aby ste mohli vyhľadávať v správach podľa obsahu, je potrebné upraviť aktuálny iFlow, ktorý vám môžu naši experti prispôsobiť na mieru alebo to môže urobiť samotný zákazník podľa dodaných šablón a dokumentácie.

Možnosti personifikácie

Každý správca má možnosť uložiť si najpoužívanejšie kritériá výberu ako svoj vlastný variant. Uložené varianty sú k dispozícii na okamžité vykonanie pri vstupe do aplikácie.

Prístup k obsahu správ

ORIWIN Advanced Monitoring for SAP CPI poskytuje možnosť zobraziť náhľad správy priamo zo zobrazeného zoznamu správ. Obsah správy alebo jej prílohy je možné zobraziť alebo stiahnuť do lokálneho systému na účely možnej analýzy presnosti prenesených údajov.

Mobilný klient

Aby boli flexibilní pri riešení problémov, môžu správcovia tiež monitorovať a analyzovať prenos SAP CPI prostredníctvom mobilného klienta FIORI. Mobilný klient poskytuje responzívny dizajn, takže ho možno prevádzkovať na tablete alebo mobilnom telefóne.

Výhody

Urýchlenie riešenia problémov

Monitorovanie systémov pomáha urýchliť proces riešenia problémov, ktoré vznikajú pri výmene údajov medzi systémami. Vďaka tomu je výmena dát medzi systémami prerušená na minimum, pretože administrátor SAP CPI môže analyzovať problémy oveľa rýchlejšie a navyše priamo z informácií od pracovníkov zodpovedných za procesy.

Zníženie prevádzkových nákladov

Poskytnutím pokročilých nástrojov na monitorovanie a sledovanie príčin problémov s integráciou je možné zjednodušiť operačné integračné procesy. Týmto spôsobom je možné znížiť prevádzkové náklady znížením počtu zdrojov potrebných na identifikáciu príčin problému a jeho konečné riešenie.

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia