Na základe svojich dlhoročných skúseností im úspešné riešenie systému automatizácie a identifikácie skladových tokov dodala spoločnosť ORIWIN, s.r.o.


Nasadené riešenie umožňuje identifikovať materiály a riadiť materiálové toky využitím najnovších technológií pomocou čiarových kódov v systéme SAP. Zároveň úzko nadväzuje na štandardnú funkcionalitu skladového hospodárstva systému SAP ERP a je s ním plne integrované. Pomocou prenosných dátových terminálov môžu pracovníci v skladoch vykonávať všetky skladové operácie priamo na mieste manipulácie s materiálom a to priamo v systéme SAP.


Spoločnou prácou sa podarilo splniť cieľ riešenia a to dosiahnutie presnej skladovej evidencie s možnosťou riadenia skladových procesov v reálnom čase. Výsledkom je výrazné zníženie chybovosti a inventúrnych rozdielov a možnosť presnej spätnej dosledovateľnosti materiálu – traceability.