Vzhľadom ku rastúcej potrebe rýchlej expedície a príjmu materiálu ako aj optimalizácii skladových zásob, sa spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o., odštepný závod Trenčianska Teplá, rozhodla zaviesť mobilné riešenie pre riadené sklady od spoločnosti ORIWIN.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s mobilnými riešeniami na platforme systému SAP sme implementovali riešenie, ktoré umožňuje identifikovať materiály a riadiť materiálové toky využitím najnovších technológií pomocou čiarových kódov a  RFID v systéme SAP. Náš systém mobilných skladov a expedície podporuje všetky základné skladové operácie materiálového hospodárstva. Pomocou mobilných terminálov pracovníci v skladoch snímajú alebo zadávajú údaje potrebné pre vykonanie transakcií v systéme SAP, čím sa zaznamenávajú a riadia materiálové toky v podniku v reálnom čase.

Implementované riešenie je postavené na technológii SAPUI5, ktorá poskytuje potrebnú funkčnosť riadeného skladu v novom aplikačnom designe pracujúc s modernými mobilnými zariadeniami (mobilný priemyselný terminál, mobilný telefón, tablet). Prepojenie so systémom SAP cez štandardný protokol ODATA zabezpečuje otvorenosť riešenia pre nové online technológie aj v budúcnosti. 

Rozšírením modulu WM vznikli v IS SAP nové možnosti pre evidenciu, optimalizáciu a riadenie fyzických skladových zásob a procesov. Rýchlou implementáciou nášho riešenia získal zákazník presnú skladovú evidenciu ako aj možnosť riadenia skladových procesov v reálnom čase a spätnej dosledovateľnosti výrobkov – traceability. Nasadeným riešením s jednoduchým ovládaním pre koncových používateľov sa dosiahlo zníženie chybovosti a zákazníci ocenili aj minimálne nároky na prevádzku a údržbu systému.