Ako to robíme

Ukážeme vám, ako využívať vaše počítačové systémy, aby prinášali maximálny úžitok a podporu vášho podnikania bez zbytočne vynaložených nákladov.

Poskytneme vám jasné a zrozumiteľné profesionálne rady pre konkrétne problémy, ktoré riešite vo vašej organizácii alebo podniku.

Dokážeme zvýšiť efektivitu vašich procesov a postupov, a tým priamo šetriť finančné prostriedky. Vyladíme celý váš počítačový systém, ktorý tým získa okrem efektivity aj komplexnosť a flexibilitu. Kvalitné súčiastky vášho IT použijeme a doladíme; čo vám chýba dobudujeme a čo nepotrebujete, odstránime.

Naučíme vaše systémy hovoriť medzi sebou rovnakým jazykom. Navrhneme postupy, ktoré garantujú bezpečnosť a zabránia nepredvídateľným kolapsom. Poskytneme vám kvalitný servis a starostlivosť.

Náš poradenský tím pracuje pri riešení otázok v týchto základných oblastiach:

  • návrh a architektúra počítačových aplikácií pre podporu biznisu
  • integrácia firemných a obchodných procesov v počítačových aplikáciách
  • vývoj aplikácií a rozšírenie funkcionality štandardných systémov podľa biznis potrieb zákazníka
  • centrálna správa kmeňových údajov
  • mobilný prístup k podnikovým dátam
  • bezpečnosť a inštalácia SAP systémov
  • nástroje pre zvýšenie zabezpečenia prevádzky počítačových systémov