Na jednotlivé webináre Vás budeme upozorňovať prostredníctvom newsletterov,
tak aby ste o žiadny z nich neprišli. Registrácia na všetky webináre bude zdarma.

Viac informácií o pripravovaných webinároch, ale aj už ukončených,
nájdete na našej webovej stránke v záložke webináre.